Miljö

Miljöpolicy
DP Ekonomikonsult AB har som mål att ständigt sträva efter en positiv utveckling vad gäller att minimera påverkan av miljön.

Detta skall ske inom samtliga våra arbetsområden och uppgifter i allt från resor till förbrukningsvaror.

Detta ska ske genom att:

Uppfylla de krav som lagstiftningen ställer.
Arbeta förebyggande och sträva efter ständiga förbättringar.
I största utsträckning använda miljöanpassade varor och tjänster.
Verka för att leverantörer, kunder och samarbetspartners tar miljöhänsyn i så stor utsträckning som möjligt.
Utbilda samt engagera alla i företaget i vårt miljöarbete.
Visa öppenhet, informera om företagets miljöarbete samt vara lyhörda för förändringar i omvärlden.
Samtidigt måste miljöarbetet vara ekologiskt motiverat, tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt.

Borås den 20 Mars 2015

Dick Philipson, VD