Redovisning

Vi ger dig möjlighet att driva och utveckla ditt företag

Alla företagare i Sverige ska följa Bokföringslagen och i många fall även Aktiebolagslagen, vilket inte är så lätt för den som inte kan ekonomi. Som företagare ska du ha möjlighet att fokusera på det du brinner för – din kärnverksamhet. Ekonomi och lönehantering ska du överlåta till någon som har de rätta kunskaperna på området – en Auktoriserad Redovisningskonsult.

Våra Auktoriserade Redovisningskonsulter kan hjälpa dig med allt från bokföring, deklarationer, bokslut, skatter, löner, fakturor till ekonomisk analys och rådgivning. Som företagare kan du välja att lägga ut hela ekonomihanteringen eller delar av den till oss, så att du kan fokusera på ditt företagande. Vi som Auktoriserade Redovisningskonsulter är en professionell affärspartner som för många företagare blir ett oumbärligt stöd och bollplank i frågor kring ekonomi och företagande.

Vi kan dessutom skriva en Bokslutsrapport som är ett kvitto på god kvalitet i ditt företags redovisning. Bokslutsrapporten är värdefull och uppskattas av banker och andra kreditgivare. Bokslutsrapporten finns även som Periodbokslutsrapport och kan under vilken tid som helst på året tjäna som ett bra och rättvisande beslutsunderlag.

Vi utför redovisningsarbetet enligt Reko, Svensk standard för redovisningstjänster. Att följa Reko innebär kvalitetssäkrade rutiner som syftar till att allt blir rätt från början.